Vad vi kan hjälpa dig med


Vi utreder och behandlar de flesta förekommande gynekologiska sjukdomar och besvärtill exempel:


Cellprovtagning

Utredning och uppföljning av cellförändringar

Blödningsrubbningar i  fertil ålder

Blödningar efter klimakteriet

Endometrios

Fertilitetsutredningar och behandling

·  hormonstimuleringar

· distansstimulering – dvs. kontroller och provtagningar i samband med IVF behandlingar

Framfall

Hormonrubbningar

Klimakteriebesvär och behandling

Klåda i underlivet

Kontroll av tidig graviditet

Preventivmedel · rådgivning

· förskrivning

· insättning av spiral och p-stavar, injektion av p-spruta

Riklig mens

Rådgivning kring alla förekommande gynekologiska problem

Smärttillstånd

Torra slemhinnor

Ultraljud av livmoder och äggstockar

Ultraljud av tidig graviditet (t o m vecka 12)

Urinläckage och inkontinens

Utebliven mens

Övergångsbesvär

Abortrådgivning (vi utför dock ej aborter här då det måste göras på sjukhus)